NEWS

น้ำตกทีลอซู อุ้มผาง จ.ตาก

น้ำตกทีลอซู อุ้มผาง จ.ตาก

     อุ้มผาง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตาก ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาสูง การคมนาคมการเดินทางที่ค่อนข้างลำบาก มีทางเข้าออกเพียงเส้นทางเดียคือ ทางหลวงหมาเลข 1090 สายแม่สอด-อุ้มผาง เป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอเมืองมากที่สุด และอำเภอนี้ที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย 

 

 

 

     นับช่วงเวลาที่ผ่านมา  เมืองอุ้มผางได้เติบโตอย่างช้าๆ จากที่เคยสงบเงียบก็กลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมา โดยมี น้ำตกทีลอซู เป็นตัวกระตุ้นให้อุ้มผางก้าวตามกระแสการท่องเที่ยว จากเมืองที่ไม่มีคนเข้ามาเที่ยวกลับมีคนมาเที่ยวมากมาย จากไม่เคยมีที่พักกลับมีรีสอร์ทนับสิบๆ แห่ง ซึ่งทุกวันนี้การท่องเที่ยวในเมืองอุ้มผางได้เติบโต และมีการขยายตัวหลายด้าน พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวก อย่าง ธนาคาร ตู้ ATM ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก   

 

 

 

     จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว

 

     การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุ้มผางได้ก็เกิดจากน้ำตกทีลอซู ที่มีความงามยิ่งใหญ่เกินกว่าจะมีที่ไหนมาเปรียบเทียบ ซึ่ง น้ำตกทีลอซู เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่และสวยงาม อันเกิดจากสายน้ำห้วยกล้อทอที่ไหลมาจากบ้านแม่จันหรือบ้านกล้อทอ ไหลผ่านทะลุถ้ำออกมาผ่านหมู่บ้านและผืนป่าใหญ่  แล้วไหลผ่านชั้นหน้าสูงชันจึงเกิดเป็นน้ำตกทีลอซูขึ้นมา 

 

 

 

 

 

      น้ำตกทีลอซู มีแนวหน้าผากว้างประมาณ 100 เมตร สายน้ำจะไหลผ่านป่าทึบบนยอดน้ำตกลงตามแนวหน้าผาสูงและกว้าง ถัดจากนั้นจะไหลผ่านชั้นใหญ่อีกชั้นหนึ่ง ตกมารวมเป็นแองน้ำขนาดใหญ่ ก่อนที่จะผ่านชั้นน้ำตกลงมาชั้นเล็กๆ อีกชั้นหนึ่ง แล้วแผ่กระจายลงสู่ลำธาร 

 

 

 

      การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูสามารถเข้ามาทางรถยนต์  (ปิกอัพ หรือรถ 4 WD ) จากตัวเมืองอุ้มผางมาถึงปากทางเข้า ซึ่งเป็นถนนราดยางมีระยทางประมาณ 19 กิโลเมตร ต่อจากนั้น จะเป็นถนนดินในป่ามีระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ก็จะมาถึงสำนักงานเขตรักษาพันธุ์ป่าอุ้มผางที่อยู่ด้านใน จะมีลานตั้งแค้มป์ ห้องน้ำ สามารถพักค้างแรมได้จากนั้นจะมีเส้นทางเดินเท้าเข้าไปชมน้ำตกอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็สามาถมองเห็นภาพน้ำตกทีลอซูที่สวยงามยิ่งใหญ่อยู่หน้า

 

      น้ำตกทีลอซู ไหลผ่านชั้นผาสูงชัน เป็นน้ำตกหินปูน มีชั้นใหญ่ อยู่ 3 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นชั้นที่ 3 ได้ผ่านแนวป่า ตกลงมาแล้วไหลตกลงมาเป็นชั้นที่ 2 มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่รองรับอยู่ จากชั้นตกลงมายังชั้นที่ 1 มีขนาดไม่สูงมากนัก บริเวณด้านหน้าน้ำตกจะมีลานปูนกว้างสำหรับชมวิวภาพน้ำตกที่แผ่กว้างตามหน้าผา จะมองเห็นสายน้ำทั้ง 3 ชั้น ไหลลดหลั่นลงมาอย่างสวยทีเดียว 

 

 

 

 

 

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

 

      น้ำตกทีลอจ่อ เป็นน้ำตกหินปูนที่มีมอสปกคลุมเขียวสดสวย แล้วไหลตกจากหน้าผาสูงลงลำน้ำแม่กลองมีเส้นทางเข้าไปชมน้ำตกได้ 2 ทางคือ ทางตอนบนจะไปตามเส้นทางอุ้มผาง-บ้านปะละทะ เมื่อถึง กม.4 จะมีทางแยกเข้าไปยังน้ำตก ส่วนอีกทางหนึ่งจะเป็นตามเส้นทางสายน้แม่กลองด้วยการล่องเรือยางผ่านหน้าน้ำตก มองเห็นสายน้ำประดุจดังสายฝนไหลลงสู่ผืนน้ำและแนวโขดหินด้านล่าง 

 

 

 

 

 

     น้ำตกเซปละ เกิดจากห้วยเซปละ มีลักษณะของน้ำตกเซปละ จะเป็นน้ำตกหินปูน มีแนวหน้าผากว้างและสูง ช่วงหน้าฝนน้ำจะเยอะ ดูสวยงาม ส่วนการเดินทางสู่น้ำตกเซปละนี้ เดินทางจากอุ้มผางไปยังบ้านเซปละ   จากนั้นก็เดินเท้าลงไปอีกไม่ไกลนัก 

 

 

 

      น้ำตกเลตองคุ อยู่ที่บ้านเลตองคุ มีสภาพเป็นน้ำตกหินปูนที่มีแนวหน้าผากว้างใหญ่ ไหลลดหลั่นมาหลายชั้น โดยเฉพาะชั้นตอนบนนั้นมีความสูง ประกอบกับมีแนวหน้าผากว้างยาว ในช่วงหน้าน้ำเยอะๆ จะมีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปจากน้ำตกอย่างทีลอซู  

 

 

 

 

 

     น้ำตกโคทะ อยู่ทางตอนล่างของน้ำตกทีลอซู ต้องเดินทางไปยังบ้านโคทะ แล้วเดินต่อไปยังน้ำตก ที่อยู่ทางตอนล่างของหมู่บ้านลงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร น้ำตกโคทะนี้มีความสวยงามของชั้นหน้าน้ำตกลักษณะหินปูนเป็นจำนวนมากมาย เพราะตลอดสายน้ำจะปรากฏชั้นน้ำตกไหลลดหลั่นทิ้งช่วงเป็นระยะๆ มากมายเป็นสิบๆ ชั้น  จะสวยในงามในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

 

     ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก เป็นผืนป่าอนุรักษ์ จึงมีสัตว์ป่าจึงชุกชุม เช่น ช้างป่า กระทิง วัวแดง เสือ หมี เลียงผา สมเสร็จ เก้ง กวาง หมู่นกชนิดต่างๆ รวมทั้งเป็ดก่า   เนื่องจากพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จัดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ไม่มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมือนอย่างอุทยานแห่งชาติ จึงมีเพียงการส่งเสริมและเผยแพร่ทางด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือเพื่อศึกษาธรรมชาติ จึงมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติธรรมชาติเป็นรูปแบบการดูนก ชมสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ง่ายตามหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ เช่น หน่วยฯ อุตาคี, หน่วยฯ กะแง่สอด, หน่วยฯ ห้วยน้ำเขียว, หน่วยฯ แม่จันทะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสภาพธรรมชาติที่เป็นจุดเด่น สวยงาม อย่างเช่น น้ำตกกะแง่สอด บึงน้ำเขียว ลำห้วยลำธาร เป็นต้น

 

     ดอยหัวหมด อยู่ในเขตบ้านอุ้มผางลักษณะเป็นเทือกเขายาวหลายลูกติดต่อกัน บนเขาจะไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น จะมีแต่ต้นหญ้าเตี้ยๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป มีสภาพเป็นดินกรวดร่วนปนหิน จึงไม่มีต้นไม้ใหญ่ จะพบดอกไม้ขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะดอกเทียนดอยจะขึ้นอยูทั่วดอย ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม  และยังเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามของอุ้มผาง ซึ่งสามารขึ้นไปชมได้ที่บริเวณ กม.9,10,11และ 13 ในเส้นทางอุ้มผาง-บ้านปะละทะ 

 

 

 

 

 

  

 

      ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ อยู่ในเขตบ้านแม่กลองใหม่ อยู่ในช่วงเส้นทางสายอุ้มผาง - แม่จันถึ เมื่อถึง กม.7 มีทางเล็กๆ เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงบริเวณหน้าถ้ำลักษณะมีทางเดินลงไปเป็นชั้นๆ ข้างในจะมีทางแยกหลายทาง เป็นถ้ำขนาดใหญ่เพดานสูง ทางเดินกว้างขวางไม่กลิ่นอับอากาศโปร่ง มีหินงอกหินย้อยสวยงาม 

 

 

 

     ข้อมูลการเดินทางสู่อุ้มผาง เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร จนถึงตาก ระยะทางประมาณ 425 กม. ก่อนถึงตัวเมือง จ.ตาก 7 กม. แยกซ้ายมือสู่เส้นทางหลวง หมายเลข 1090 (แม่สอด-อุ้มผาง) ระยะทาง 164 กม. รวมระยะทางจากกรุงเทพฯ-อุ้มผาง ประมาณ 668 กม. ระยะเวลาเดินทาง จากกรุงเทพฯ-อ.แม่สอด ประมาณ 9-10 ชั่วโมง และระยะเวลาการเดินทางจาก อ.แม่สอด ถึง อ.อุ้มผาง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง 

 

 

 

     เดินทางด้วยรถประจำทาง กรุงเทพฯ-แม่สอด จะมีรถทัวร์ประจำทางของ บริษัท ขนส่ง จำกัด 999,99 (สถานีขนส่งหมอชิต2) 02-936-2841-48, 02-936-2852-66 ต่อ 442, 311, บริษัททันจิตต์ทัวร์ หมอชิต 02-9363210-3 บริษัทเชิดชัยทัวร์ หมอชิต 02-9360198 หรือจองตั๋วทาง http://www.thaiticketmajor.com โทร.02-262-3456 แม่สอด-อุ้มผาง จะเป็นรถสองแถวประจำทาง ค่าโดยสาร คนละ 120 บาท

 

      สภาพการเดินทาง การเดินทางสู่อุ้มผาง จะต้องป่าเขาดอยสูงจากแม่สอดเข้าไป สภาพเส้นทางจึงคดเคี้ยวไปมานับพันโค้ง จึงต้องใช้เวลานานประมาณ 4 ชั่วโมง และเส้นทางเข้าน้ำตกทีลอซู ก็ยังเป็นธรรมชาติทั้งสูงชัน มีหล่มโคลน มีฝุ่นบ้าง ก็ต้องปรับตัวเองให้ได้ คือ ต้องเข้าใจว่า เรากำลังเข้าหาธรรมชาติ และเป็นธรรมชาติที่เป็นจริง ฉะนั้นเราจึงควรรับทราบสภาพที่เป็นจริงได้ 

 

 

 

 

 

      สภาพอากาศ อุ้มผางมีอากาศร้อนชื้น ช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัดในช่วงสั้นๆ กลางวันอากาศร้อน ช่วงหน้าฝนอากาศจะเย็นสบาย 

 

 

 

      ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ถ้าจะให้สะดวกควรเป็นช่วงหน้าหนาว อากาศเย็นสบายทิวทัศน์สวยงาม การเดินทางเข้าน้ำตกก็สะดวก ไม่ต้องเดินเเข้าน้ำตกเหมือนช่วงหน้าฝน ซึ่งเขาจะปิดเส้นทางรถ แต่สามารถเดินเท้าเข้าไปเที่ยวได้ 

 

 

 

      สภาพลานกางเต็นท์ ลานกางเต็นท์มีบริเวณกว้าง อยู่ภายใต้ร่มไม้ใหญ่ ติดกับลำธารที่ไหลมาจากน้ำตก มีบรรยากาศร่มรื่น 

 

 

 

 

 

      สภาพห้องน้ำ ห้องน้ำจัดว่าค่อนข้างแย่ ดูไม่สะอาด เพราะขาดการดูแล และการซ่อมบำรุง
      ร้านอาหาร ไม่มีต้องจัดเตรียมไปเอง หากซื้อทัวร์ท้องถิ่นไป ทางทัวร์ก็บริการให้ทุกอย่าง
      สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ของ AIS อยู่ในบริเวณสำนักเขตฯ ด้านใน ใกล้กับลานกางเต็นท์

 

      ข้อมูลที่พัก และทัวร์บริการท่องเที่ยว

 

ตูกะสูคอทเทจ โทร. 055 561 295, 081-825 8238, 081-819 0304
อุ้มผางโฮมสเตย์ โทร. 081 813 9742
บุญช่วยแค้มป์ปิ้งทัวร์ โทร. 081 3792591
อุ้มผางจังเกิล โทร. 081 8875351, 081 887 6315,
เรือนวัลลภา โทร. 055 563 929 (ที่พักแม่สอด)
แค้มป์สุขเสถียร โทร.081 811 1166, 055 809104
บ้านสวนบุญญาภรณ์ โทร. 055 561093
บุญล่ำทัวร์ โทร.055 561021, 081 887 0653
ทีลอซูริเวอร์ไซด์ โทร. 038 312 050, 089 832 1455, 055 809 035
ภูดอยแค้มป์ไซท์ & รีสอร์ท โทร.055-561-049, 081 886 8783 
บ้านพฤกษ์ชญา โทร. 089 268 7976, 088 156 2618
อุ้มผางบุรี รีสอร์ท โทร. 055 561 576, 088 752 8586
อิงดอยรีสอร์ท โทร. 055 561 176, 055 561 414

 

      ระดับเกรดที่กางเต็นท์ พื้นที่กางเต็นท์ที่บริเวณน้ำตกทีลอซูอยู่ท่ามกลางร่มไม้ใหญ่ร่มรื่น พื้นเป็นสนามอ่อนนุ่ม อยู่ใกล้กับลำห้วยห้วยจากน้ำตกทีลอซู 

 

 

 

      ระดับเกรดห้องน้ำ ห้องน้ำจัดอยู่ในเกรดต่ำ ทั้งเก่า ขาดการดูแล ไม่สะอาด

 

      ระดับความยากง่ายคนที่เที่ยว นักท่องเที่ยวทุกระดับ ทุกวัย สามารถเข้าถึงน้ำตกได้ และต้องเข้าใจธรรมชาติกันพอสมควร เนื่องจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ไม่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมือนกับอุทยานแห่งชาติ 

 

 

 

      ระดับความยากง่ายในการเดินทาง สภาพการเดินทางเข้าสู่น้ำตกจะยากตามสภาพฤดูกาล หากเป็นหน้าฝนต้องเดินเท้าเดินป่าไปยังน้ำตก หากเป็นหน้าหนาวทางรถยนต์เปิดใช้ได้ แต่ก็ยังยากลำบากไปเกือบตลอดทาง 

 

 

 

      ช่วงเวลาท่องเที่ยวที่เหมาะสม จะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคม ไปจนถึงเดือนมกราคม หลังจากนั้นน้ำจะน้อย และน้ำจะเยอะหน้าฝน แต่การเดินทางจะยุ่งยากลำบากช่วงปิดเส้นทางท่องเที่ยว ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจะปิดเส้นทางถนนเข้าน้ำตกในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 

 

 

 

      สิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณน้ำตกมีลานกางเต็นท์ ห้องน้ำ มีสัญญาณโทรศัพท์ของ AIS  เและสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตวป่าอุ้มผาง โทร. 055 577 318, 088 427 5272

 

      ข้อแนะนำ การเทียวน้ำตกทีลอซูจะมีการเดินทางค่อนข้างลำบากสักนิด และไม่สามารถนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปยังบริเวณน้ำตกได้เลย จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราตรงด่านทางเดินเข้าน้ำตก 

 

 

 

      โปรแกรมท่องเที่ยวที่เหมาะสม เส้นทางเที่ยวน้ำตกนี้ ควรใช้เวลา 2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน ซึ่งจะมีการล่องแก่งแม่กลอง น้ำตกทีลอจ่อ รวมถึงเที่ยวดอยหัวหมดด้วย