NEWS

ภูหินร่องกล้า ดินแดนธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ที่งดงามนิรันดร์

ภูหินร่องกล้า ดินแดนธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ที่งดงามนิรันดร์

 

 

 

          อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีอาณาบริเวณพื้นที่ครอบคลุมถึง 3 จังหวัด คือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ทางด้านการเมือง ประกอบเป็นเทือกเขาสูงชันจึงมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีธรรมชาติที่สวยงามทั้งน้ำตก ภาพทิวทัศน์ป่าเขา มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางด้านการสู้รบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับทหารฝ่ายรัฐบาล เป็นแหล่งดอกไม้งามที่ขึ้นตามธรรมชาติมีผลิดอกบานในฤดูฝน และชมความงามของดอกกุหลาบขาว และธรรมชาติที่แปลกตาของลานหินปุ่ม ลานหินแตก

 

  

 

          นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของภาพชีวิตชนเผ่าชาวดอยที่มีถิ่นฐานบนเทือกดอยแห่งนี้ ดังนั้นรูปแบบของการท่องเที่ยวบนภูหินร่องกล้า จึงจัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบถ้วนทุกรูป และสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 

 

          จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว

          น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร เป็นน้ำตกฝาแฝด 2 แห่ง ที่อยู่ติดๆ กัน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ บนถนนภูหินร่องกล้าประมาณ 4 กิโลเมตร ก่อนถึงโรงเรียนการเมืองการทหารประมาณ 1 กิโลเมตร แต่น้ำตกทั้งสองนี้อยู่ในหุบป่าด้านล่างลึกลงไป เดินตัดลงไปบนทางเท้า ระยะทางประมาณ 800 เมตร ตัวน้ำตกไม่สูงใหญ่นัก มีสภาพแวดล้อมเป็นผืนป่าสีเขียว และบริเวณตามโขดหินจะพบมอสเฟิร์นเกาะคลุมเป็นสีเขียวขจี

 

 

          น้ำตกศรีพัชรินทร์ ตั้งอยู่ก่อนถึงที่ทำการอุทยานฯ บริเวณเชิงเขาประมาณ 4-5 กิโลเมตร ต้องเดินเท้าลงไปยังหุบลำธารด้านล่าง เป็นน้ำตกที่มีป่ามอสเกาะคลุมตามโขดหิน สร้างความลงตัวของธรรมชาติสายน้ำได้อย่างงดงาม

          ลานหินแตก อยู่ห่างจากฐานพัชรินทร์ ประมาณ 300 เมตร ลักษณะเป็นหินที่มีรอยแตกเป็นแนวเป็นร่องเหมือนแผ่นดินแยก รอยแตกนี้บางรอยก็มีขนาดแคบ บางรอยกว้างพอคนก้าวข้ามได้ และบางรอยกว้างมาก ความลึกของร่องหินแตกเหล่านั้นไม่สามารถจะคะเนได้ สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการโก่งตัว หรือเคลื่อนตัวของผิวโลก ทำให้พื้นหินแตกเป็นแนว

 

 

          ลานหินปุ่ม อยู่ริมหน้าผาลักษณะเป็นลานหินผุดเป็นปุ่มๆ กระจายอยู่ทั่วลานหิน คาดว่าเกิดจากการสึกกร่อนตามธรรมชาติของหินทางเคมีและฟิสิกส์ จึงเป็นภาพที่แปลกตา ระหว่างไปยังลานหินปุ่มในช่วงฤดูฝนจะพบเปราะภูสีขาวขึ้นกระจายอยู่บริเวณลานหิน และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน จะพบดอกกุหลาบขาวผลิบานที่ลานหินปุ่ม

 

  

 

          ผาชูธง สามารถมองเห็นผาชูธงได้จากลานหินปุ่ม เป็นหน้าผาสูงชันสามารถเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตก ที่สวยงามไม่แพ้จุดชมทิวทัศน์อื่นๆ บริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ ที่ผกค.จะขึ้นไปชูธงแดงรูปฆ้อนเคียว ทุกครั้งที่รบชนะทหารของรัฐบาล ตอนขากลับก็จะลานสำนักอำนาจรัฐ ลานปืนกลต่อสู้อากาศยาน ร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา

 

 

          กังหันน้ำ อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนการเมืองการทหาร ออกแบบและสร้างขึ้นโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่หนีเข้าป่าภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 กังหันน้ำนี้ใช้พลังน้ำขับเคลื่อนกังหันเพื่อหมุนแกนครก ตำข้าวซึ่งเปรียบเสมือนโรงสีข้าวของ ผกค.

 


 

          โรงเรียนการเมืองการทหาร  มีสภาพเป็นป่ารกทึบหนาแน่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ในอดีตเคยเป็นสถานที่สำหรับให้การศึกษาตามแนวทางของลัทธิคอมมิวนิสต์ ในบริเวณโรงเรียนการเมืองการทหาร จะประกอบไปด้วยบ้านฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลาธิการ ฝ่ายสื่อสาร และสถานพยาบาล ส่วนเหล่านี้มีทั้งหมด 31 หลัง เป็นบ้านหลังเล็กๆ กระจายอยู่อย่างเป็นระเบียบ ภายในบ้านแต่ละหลังจะมีแคร่สำหรับนอน และโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือทำด้วยไม้และในบริเวณตอนกลางของโรงเรียนการเมืองการทหาร มีรถแทรกเตอร์จอดอยู่ 1 คัน ซึ่ง ผกค.ทำการยึดจากบริษัท พิฆเนตร แล้วเผาทิ้งไว้

 

 

          สำนักอำนาจรัฐ เป็นสถานที่ดำเนินการปกครอง มีการพิจารณาและลงโทษผู้กระทำผิดหรือละเมิดต่อกฎลัทธิมีคุกสำหรับขังผู้กระทำความผิด มีสถานที่ทอผ้าและโรงซ่อมเครื่องจักรกล   

          น้ำตกหมันแดง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีอยู่ถึง 9 ชั้น แต่ละชั้นก็มีขนาดที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะชั้น 5 จะมีความสวยงามของดอกลิ้นมังกรสีชมพูอยู่หน้าน้ำตก สภาพน้ำตกหมันแดงอยู่ท่ามกลางป่าทึบ เส้นทางเดินไปน้ำตกเริ่มต้นที่หน่วยหมันแดง ซึ่งควรมีเจ้าหน้าที่นำทางทุกครั้ง เนื่องจากมีระยะทางไกล ป่าทึบ ทางสูงชันเป็นบางช่วง หากเป็นหน้าฝนก็ยิ่งลำบาก ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3 ชม. ใช้เวลาไปกลับก็เกือบทั้งวัน

 

 

          ปัจจุบันก็มีเส้นทางใหม่ที่เดินง่ายกว่า ระยะทางสั้นกว่า เริ่มจากบ้านภูทับเบิก นั่งรถ 4WD (หน้าฝน) เข้าไปยังบ้านหมันขาว แล้วเริ่มเดินเท้าจากบ้านหมันขาว ซึ่งควรมีเจ้าหน้าที่ หรือชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทางนำทาง ใช้เวลาเดินเท้าไม่ถึงชั่วโมง ก็ถึงน้ำตกชั้น 5 ที่มีดอกลิ้นมังกร

 

 

 

          ป่าต้นนางพญาเสือโคร่งภูลมโล เริ่มต้นที่บ้านร่องกล้า จะมีเส้นทางเข้าไปยังบริเวณพื้นที่ภูลมโล ภูขี้เถ้า เป็นพื้นที่ปลูกป่าของอุทยานฯ ซึ่งมีป่าต้นนางพญาเสือโคร่งกระจายอยู่บนภูเหล่านี้เป็นจำนับนวนนับพันไร่ ซึ่งเป็นต้นที่มีขนาดเล็ก เริ่มผลิดอกบานได้อย่างสวยงาม ช่วงที่ดอกนางพญาเสือโคร่งบานนั้น จะต้องสอบถามกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเสียก่อน เพื่อจะได้มาเที่ยวชมได้ถูกจังหวะที่เหมาะสม

 

 

 

           แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

          ภูทับเบิก อยู่ทางขึ้นภูหินร่องกล้า ด้าน อ.หล่มเก่า มีทิวทัศน์ทะเลหมอก ไร่กะหล่ำที่สวยงาม

 

 

 

          น้ำหนาว อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง มีทางแยกที่หล่มสักไปตามทางหลวงหมายเลข 12 ไปทางชุมแพ

 

 

          น้ำตกแก่งโสภา น้ำตกปอย น้ำตกแก่งซอง น้ำตกสกุโณทยาน มีทางแยกที่หล่มสักไปตามทางหลวงหมายเลข 12 ไปทางพิษณุโลก

 

 

 

          อุทยานแห่งชาติภูเรือ ต่อจาก อ.หล่มเก่า ขึ้นไปทาง อ.ด่านซ้าย

 

 

          น้ำตกชาติตระการ จาก อ.นครไทย ขึ้นไปทาง อ.ชาติตระการ

 

 

          การเดินทาง อุทยานแห่งชาติภุหินร่องกล้า เดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 32 จนถึงนครสวรรค์ จากนั้นแยกขวาเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 ระยะทาง 130 กิโลเมตร ถึงตัวเมืองพิษณุโลก

          จากตัวเมืองพิษณุโลก เส้นทางที่สะดวกที่สุด คือใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 สายพิษณุโลก - หล่มสัก จากนั้นแยกซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2013 ไปทางอำเภอนครไทย ก่อนถึงตัวอำเภอนครไทย มีทางแยกขวามือตามทางหลวงหมายเลข 2331 มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า สภาพเส้นทางคดเคี้ยวแต่ไม่สูงชันมากนัก

          หรือใช้เส้นทางกรุงเทพฯ - สระบุรี ไปเลี้ยวเข้าเส้นทางหมายเลข 21 ไปเพชรบูรณ์ - หล่มสัก - หล่มเก่า แล้วขึ้นภูทับเบิก แต่เส้นทางจะสูงชันกว่า สภาพเส้นทางราดยางเส้นทางสายนี้จะผ่านภูทับเบิก เข้าไปยังอุทยานฯ ภูหินร่องกล้า อีกด้านหนึ่ง

 

 

          สภาพการเดินทาง ลักษณะสภาพการเดินทางจัดว่าสะดวก เพราะเป็นถนนราดยางตลอดเส้นทาง และมีการซ่อมแซมบำรุงถนนอยู่เสมอ รถยนต์ขนาดเล็ก ขนาดกลาง สามารถขึ้นได้สะดวกมาก

          สภาพอากาศ ภูหินร่องกล้ามีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ช่วงฤดูหนาว มีอากาศหนาวจัด อุณหภูมิลดต่ำลงถึงจุดเยือกแข็ง บางปีจะพบน้ำค้างแข็งที่บ้านร่องกล้า

 

 

          สภาพลานกางเต็นท์ สถานที่กางเต็นท์ของภูหินร่องกล้าจะมีในบริเวณโซนที่ทำการอุทยานฯ อยู่ท่ามกลางป่าสนที่ร่มรื่น บรรยากาศเงียบสงบ มีห้องน้ำสะดวกสบาย หากว่าในโซนป่าสนเต็ม ก็จะมีโซนลานที่โล่งกว้างอีกจุดหนึ่ง ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกมาก

 

 

            นอกจากนี้ยังโซนกางเต็นท์ที่ภูทับเบิก ซึ่งอยู่นอกเขตอุทยานฯ เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทับเบิกดูแล ต้องบอกว่าพื้นที่ลานกางเต็นท์ทับเบิก จะไม่เหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาติที่เงียบสงบ ภูมิทัศน์ที่ไร้ระเบียบที่เห็นได้ชัด

 

 

            ยังมีโซนกางเต็นท์ที่ยังไม่เปิดเป็นทางการ คือ ภูลมโล เป็นพื้นที่โซนใหม่ที่เป็นแหล่งชมป่านางพญาเสือโคร่ง วิวสวยแต่ห้องน้ำไม่สะดวก ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล ช่วงที่ควรเข้าไปเที่ยว คือช่วงหน้าหนาว และช่วงที่ดอกนางพญาเสือโคร่งบาน

 

 

          สภาพห้องน้ำ ห้องน้ำในพื้นที่ลานกางเต็นท์จัดว่าสะอาดมาก มีปริมาณที่เพียงพอมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาด

          ร้านอาหาร มีร้านอาหารใหญ่ๆ อยู่ 2 ร้าน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก สภาพร้านอาหาร สะอาด ได้มาตรฐาน ราคาไม่แพง เปิดบริการตั้งแต่ 06.30 - 20.00 น. 

          สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ บนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมภาพ ข้อมูลท่องเที่ยว และสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่อุทยานฯได้

นอกจากนี้ยังมีร้านสวัสดิการ ขายของ ขายสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ รวมไปถึงร้านกาแฟสด สำหรับคนชอบดื่มกาแฟ   

           การติดต่อ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตู้ ปณ.3  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก   65120 

โทรศัพท์ 0-5535-6607, 08-1596-5977 อีเมล phuh-055@hotmail.co.th

          ระดับเกรดที่กางเต็นท์ มีบริเวณพื้นที่กว้างจัดว่ายอดเยี่ยมในทำเลที่มีบรรยากาศสวยงาม ลงตัวด้วยธรรมชาติ และสภาพอากาศที่หนาวเย็น

          ระดับเกรดห้องน้ำ ได้มาตรฐานระดับอุทยานแห่งชาติ สะอาด มีปริมาณที่เพียงพอ

          ระดับความยากง่ายคนที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยวบนภูหินร่องกล้า จะมีลักษณะความหลากหลาย และความยากง่ายสำหรับกลุ่มที่มาเที่ยว สำหรับผู้สูงอายุก็มาเที่ยวพักผ่อนได้สบายๆ มีจุดท่องเที่ยวที่สามารถเข้าถึง เช่น โรงเรียนการเมืองการทหาร สำนักอำนาจรัฐ กังหันน้ำ ภูทับเบิก หรือชมดอกนางพญาเสือโคร่งในบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ก็มีอยู่หลายต้น

 

 

          ระดับความยากง่ายในการเดินทาง ภูหินร่องกล้า มีเส้นทางถนนราดยางไปถึงทุกจุด ส่วนใหญ่นิยมขึ้นทางด้าน อ.นครไทย เพราะเส้นทางไม่ค่อยสูงชันมานัก รถเก๋งสามารถขึ้นมาได้สบายๆ หรือจะขึ้นมาทางด้าน อ.หล่มเก่า หรือทางภูทับเบิก มีเส้นทางสูงชัน คดเคี้ยวมาก เป็นถนนราดยางตลอด รถเก๋งสามารถขึ้นมาได้

          ช่วงเวลาท่องเที่ยวที่เหมาะสม สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี แต่นิยมมาท่องเที่ยวกันในช่วงฤดูหนาว ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นมาก

 

 

 

            ช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม จนถึงมกราคม จะมีทะเลหมอกให้ชมที่ภูทับเบิก ลานหินปุ่ม หรือเที่ยวน้ำตก และยังมีดอกนางพญาเสือโคร่งบานที่ภูทับเบิก ที่ทำการอุทยานฯ หรือที่ภูลมโล และยังมีต้นเมเปิ้ลเปลี่ยนสีที่โรงเรียนการเมืองการทหาร บ้านร่องกล้า ที่ทำการอุทยานฯ

 

 

 

          ช่วงฤดูร้อน จะมีดอกกุหลาบขาวบานที่ลานหินปุ่ม ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม

          ช่วงฤดูฝน จะมีเปราะภูสีขาวบานในบริเวณทางไปลานหินปุ่ม  จะผลิบานช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และยังมีดอกไม้อื่นอีกมากมาย หากจะชมดอกลิ้นมังกรสีชมพูที่น้ำตกหมันแดง ต้องเป็นช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนสิงหาคม