NEWS

สี่ม่อนทะเลหมอกที่แม่เมย จ.ตาก

สี่ม่อนทะเลหมอกที่แม่เมย จ.ตาก

      

 

         พื้นที่ตามตะเข็บชายแดนไทยด้านตะวันตกอันเป็นชายขอบประเทศติดต่อกับประเทศพม่า ยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติป่าเขาลุ่มน้ำที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะแนวตะวันตก อ.แม่สอด - อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และเชื่อมต่อ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จึงได้พบกับแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อย่างเช่น แหล่งทะเลหมอก ในอุทยานแห่งแม่เมย เขตจังหวัดตาก

          จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ปกติแล้วในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเมย ชายแดนประเทศไทยแห่งนี้จะเป็นแหล่งความชุ่มชื้นที่เกิดจากผืนป่าและลำน้ำที่สมบูรณ์ เราจึงสามารถพบเห็นทะเลหมอกที่อุทยานฯ แม่เมยได้ทุกฤดูกาล ยกเว้นช่วงสภาพอากาศปิดหรือเปลี่ยนแปลง หากว่าเป็นช่วงหน้าหนาวแหล่งทะเลหมอกที่แม่เมยแห่งนี้จะไม่สร้างความผิดหวังแม้แต่น้อย

จุดเด่นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เมย

          ม่อนครูบาใส เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกได้เช่นกัน  ไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้น เนื่องจากเป็นมุมด้านตะวันตก อีกทั้งมิติของทิวทัศน์ยังแบนราบ สู้มุมที่ม่อนกิ่วลมไม่ได้ เนื่องด้วยมีเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นมุมมองที่สวยกว่าหลายเท่า

          ม่อนพูนสุดา เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกในหุบแม่น้ำเมย ซึ่งจะเห็นเป็นแนวทะเลหมอกเกิดขึ้นตามหุบอย่างหนาแน่นและสวยงาม

 

 

 

          ม่อนกิ่วลม เป็นจุดเดียวที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าได้ จะมีทะเลหมอกอยู่ตามชั้นเขาสลับซับซ้อน จะมองเห็นสีสันของแสงสียามเช้าและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุด

 

 

          น้ำตกแม่ระเมิง เป็นน้ำตกขนาดปานกลางที่ตั้งริมถนน นักท่องเที่ยวจอดรถลงไปชมได้เลย

 

 

          ม่อนปุยหมอก เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกบนยอดเขาสูง

 

 

 

          แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

          ตลาดริมเมย อ.แม่สอด เป็นชุมชนตลาดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมย ตรงข้ามกับอำเภอเมียวดีของสหภาพพม่า เป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมืองมากมายทั้งของไทย จีนและพม่า  

 

 

          น้ำตกพาเจริญ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงามด้วยชั้นน้ำตกที่ไหล ลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยจำนวนมาก นัก มีน้ำตลอดปี มีถึง 97 ชั้น และตั้งอยู่ริมทางหลวงไม่ไกลจาก เมืองแม่สอด

 

 

          น้ำตกทีลอซู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ มีความสวยงามทุกฤดูกาล นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะไกล และหนทางยากลำบาก

 

 

          อุทยานแห่งชาติแม่เงา ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสาย ซึ่งส่วนใหญ่ลำน้ำเหล่านี้ไหลไปลงแม่น้ำสาละวิน รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทางธรรมชาติทั้งสายน้ำ ทิวทัศน์ ป่าเขา ดอยสูง

 

 

          ดอยปุยหลวง อุทยานแห่งชาติแม่เงา ตั้งอยู่บนสันเขาดอยปุยหลวง ต้องเดินเท้าใช้เวลาไป-กลับ รวม 2 วัน จุดชมวิวทิวทัศน์แห่งนี้มีความสูงระดับ 1,600-1,700 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สันดอยจะทอดยาวตลอดแนวไปจนถึงเขตอำเภออมก๋อย ในฤดูหนาวจะมองเห็นคลื่นทะเลหมอกอย่างสวยงาม สภาพภูมิอากาศจะหนาวเย็นและคลื่นลมตลอดปี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินป่า  

 

 

          ถ้ำแม่อุสุ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่เมย เป็นถ้ำที่กว้างใหญ่ มีเพดานถ้ำสูง อากาศโปร่งและไม่มืดนัก มีลำห้วยแม่อุสุไหลผ่าน เมื่อจะเข้าถ้ำนี้จะต้องเดินลุยน้ำห้วยแม่อุสุเข้าไป

 

 

          การเดินทาง จากกรุงเทพฯ - ตาก ก่อนถึง จ.ตาก จะแยกซ้ายไปตามทางหลวง 105 ไปแม่สอด เมื่อถึงแม่สอด จากนั้นก็ใช้ทางหลวงสาย 105 แม่สอด - ท่าสองยาง - แม่สะเรียง เมื่อถึงบ้านแม่สลิดจะมีทางหลวงสาย 1267 ขึ้นไปยังอุทยานแห่งชาติแม่เมย - บ้านแม่ระเมิง 

          สภาพการเดินทาง เส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติแม่เงา จะเป็นเส้นทางราดยางตลอด และจะมีช่วงทางชันขึ้นเขา เมื่อถึงบ้านแม่สลิดและแยกขวาขึ้นอุทยานฯ จะมีสภาพเส้นทางที่สูงชัน รถเก๋งขึ้นได้ไม่ยาก

 

 

          สภาพอากาศ จะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปีมีอากาศหนาวจัด และช่วงทะเลหมอกสวยๆ ตั้งแต่เดือนตุาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

 

 

          สภาพลานกางเต็นท์ ลานกางเต็นท์ในบริเวณที่ทำการอุทยานฯ จะเป็นพื้นที่ที่จัดไว้เป็นธรรมชาติ บ้างอยู่ติดลำธาร ร่มรื่นด้วยแมกไม้ บางส่วนก็เป็นสนามหญ้าโล่งๆ นอกจากนี้จะมีลานกางเต็นท์ที่ม่อนพูนสุดา ม่อนครูบาใส และม่อนกิ่วลม (ห้องน้ำไม่สะดวก)

 

 

          สภาพห้องน้ำ ลักษณะห้องน้ำของอุทยานฯ แม่เมย ตรงบริเวณที่ทำการอุทยานฯ จัดว่าสะอาดยอดเยี่ยม มีเพียงพอกับนักท่องเทียวที่มาพัก

          ร้านอาหาร ที่อุทยานฯ นักท่องเที่ยวโทรศัพท์สั่งจองอาหารที่ร้านสวัสดิการ หรือเตรียมไปเองก็ได้

          สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อุทยานฯ แม่เมย จะมีบ้านพัก และบริเวณลานกางเต็นท์ที่ร่มรื่น สวยงาม ท้งบริเวณที่ทำการอุทยาน ม่อนพูนสุดา ม่อนครูบาใส ม่อนกิ่วลม (สามม่อนหลังนี้ ห้องน้ำจะไม่สะดวก) 

          การติดต่อ อุทยานแห่งชาติแม่เมย ต.แม่สอง ต.แม่อุสุ  อ. ท่าสองยาง  จ. ตาก   63150 โทรศัพท์ 0 5557 7409, อีเมล maemoei@hotmail.com

         ระดับเกรดที่กางเต็นท์ บริเวณลานกางเต็นท์จัดว่ามาตรฐานทั่วไป สะอาด ปลอดภัย อยู่ใกล้ถนน และห้องน้ำ ยกเว้นลานกางเต็นท์ม่อนพูนสุดาไม่มีห้องน้ำ

 

 

          ระดับเกรดห้องน้ำ ห้องน้ำที่ทำการอุทยานฯ จัดว่าดี ส่วนที่ม่อนครูบาใส กับม่อนกิ่วลม ไม่ถึงดีเยี่ยม แต่พอเข้าได้  

          ระดับความยากง่ายคนที่เที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวชมทะเลหมอกอุทยานแห่งชาติแม่เมย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย และสำหรับกลุ่มเที่ยวแบบครอบครัวด้วย

 

 

          ระดับความยากง่ายในการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยวของอุทยานฯ แม่เมย จะมีเส้นทางรถเข้าถึงแทบทุกจุด ยกเว้นม่อนปุยหมอก ที่ต้องเดินป่าและค้างแรมกลางป่าด้วย

 

 

          ช่วงเวลาท่องเที่ยวที่เหมาะสม ช่วงเดือนตุลาคม- พฤษภาคม