CSR

โครงการเพื่อผู้พิทักษ์

โครงการเพื่อผู้พิทักษ์

บริษัท เอาท์ดอร์ อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนในโครงการเพื่อผู้พิทักษ์ โดยการซื้อเสื้อ EQUINOX รุ่นพิเศษ "รุ่นเพื่อผู้พิทักษ์"
     โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร เพื่อจัดสรรเป็นกองทุน จัดหาอุปกรณ์ในการทำงานให้กับผู้พิทักษ์ผืนป่าของไทย

****รายได้ส่วน หนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร เพื่อจัดสรรเป็นกองทุนจัดหาอุปกรณ์ในการทำงานและกองทุนเพื่อสวัสดิการให้กับ ผู้พิทักษ์ทั่วประเทศ ****