NEWS

ไขว่คว้าความหนาว ดอกไม้สวย และดอยเชียงดาว ที่ดอยแม่ตะมาน จ.เชียงใหม่
ไขว่คว้าความหนาว ดอกไม้สวย และดอยเชียงดาว ที่ดอยแม่ตะมาน จ.เชียงใหม่

ดอยแม่ตะมานหรือป่าเกี๊ยะ เป็นหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในทำเลที่มองเห็นเทือกดอยหลวงเชียง ...

โลกสีชมพูใบใหญ่ ที่ภูลมโล อุทยานฯ ภูหินร่องกล้า
โลกสีชมพูใบใหญ่ ที่ภูลมโล อุทยานฯ ภูหินร่องกล้า

เมื่อกระแสการท่องเที่ยวที่เป็นไปยุคตามสมัย จนทำให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นใหม่หลายๆ ที่ หาก ณ วันนี้แล้ว ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระไทย กำลังเป็นที่น ...

ห้วยน้ำดัง ความงามเหนือขุนดอยสูง จ.เชียงใหม่
ห้วยน้ำดัง ความงามเหนือขุนดอยสูง จ.เชียงใหม่

ห้วยน้ำดังเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวรุ่นเก่าๆ ย่อมรู้จักห้วยน้ำดังเป็นอย่างดี ยุคเริ่มต้นของการ ...

หุบเขาทะเลหมอกที่ภูลังกา พะเยา-น่าน
หุบเขาทะเลหมอกที่ภูลังกา พะเยา-น่าน

ธรรมชาติแสนงดงามในแหล่งธรรมชาติป่าเขา เป็นสิ่งทุกคนต่างค้นหาเรื่องราวบรรยากาศที่แสนหวานผสมผสานก่อให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราได้เลือกสรรค์อย่างเ ...

สี่ม่อนทะเลหมอกที่แม่เมย จ.ตาก
สี่ม่อนทะเลหมอกที่แม่เมย จ.ตาก

พื้นที่ตามตะเข็บชายแดนไทยด้านตะวันตกอันเป็นชายขอบประเทศติดต่อกับประเทศพม่า ยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติป่าเขาลุ่มน้ำที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะแนวตะวันตก ...

ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี
ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

บนเทือกภูที่ราบสูงในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี ดินแดนที่ผู้คนได้รู้จักชื่อเสียงขึ้นมาเมื่อมีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ท ...

น้ำตกทีลอซู อุ้มผาง จ.ตาก
น้ำตกทีลอซู อุ้มผาง จ.ตาก

อุ้มผาง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตาก ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาสูง การคมนาคมการเดินทางที่ค่อนข้างลำบาก มีทางเข้าออกเพียงเส้นทางเดียคือ ทางหลวงหมาเลข 1090 ส ...