PRODUCT

ไซด์คิก ไซส์-เอส
ไซด์คิก ไซส์-เอส

Size

S

Color

Share

Description

Urban bag Series

แม้การไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในเมืองก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงสภาวะอากาศที่แปรปรวน ซึ่งส่งผลให้เอกสารสำคัญ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีข้อมูลสำคัญของคุณที่สามารถเสียหายได้ คุณจำเป็นต้องใช้กระเป๋าที่สามารถป้องกันสิ่งของในกระเป๋าได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้งานตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมืองได้เป็นอย่างดีด้วยเทคโนโลยี EWS ที่ประสานผ้าให้ไร้รอย ต่อด้วยคลื่นความถี่สูง ที่ไม่ได้ใช้ความร้อน ที่ทำให้เนื้อผ้าทั้งสองผสานเป็นเนื้อเดียวกัน ในขณะที่ผิวผ้าด้านนอกยังคงเรียบเนียนสวย งาม ทำให้คุณมั่นใจในการกันน้ำได้ 100%ตัวล๊อค และจุดคล้องต่างๆ จาก Duraflex ที่แข็งแกร่ง ทนสภาวะอากาศที่คาดเดาไม่ได้ ทำให้คุณมั่นใจในการใช้งานได้ทุกสภาวะ

Sidekick
Waterproof bag for urban lifestyle. Easy to carry, Durable and waterproof . Fit with standard tablet, A4 notebook and gadgets with organize pocket. 
NAME : Side Kick Size-M
SIZE : 9-5/8" x 3-1/2" x 11-7/8"
CAPACITY : Size S